Veiligheid en verkeer

Veiligheid

Bij grootschalige evenementen hanteert de gemeente draaiboeken, waarin staat welke maatregelen nodig zijn voor een veilig en ordelijk verloop van het evenement. Voor de kermis en Lappendag gelden de volgende maatregelen:

Controle op gebruik gasinstallaties

Om de veiligheid van de bewoners, omwonenden en bezoekers te vergroten, vindt dit jaar wederom controle plaats op het veilig gebruik van de aanwezige gasinstallaties in woonwagens en attracties. Ook wordt nauwlettend toegezien op de complete brandveiligheid en bereikbaarheid voor brandweer, politie en ambulance.

 Drankverstrekking op Lappendag

De cafébedrijven zijn op Lappendag tussen 16.00 uur en 20.00 uur gesloten. Dit ter voorkoming van ernstige verstoring van de openbare orde. Het is de bedoeling dat de drankver­strekking om 16.00 uur wordt gestaakt en de zaak vervolgens is ontruimd. De burgemeester heeft de slijterijen, afhaalpizzeria’s en supermarkten in de binnenstad ver­zocht op Lappendag na 16.00 uur geen (zwak-)alcoholhoudende drank te verkopen. Tevens geeft de burgemeester in overweging om deze winkels van 16.00 uur tot 20.00 uur te sluiten.

Verkeersmaatregelen

Er worden van 7 t/m 23 augustus diverse verkeersmaatregelen genomen om het verkeer zo goed mogelijk te geleiden:

Het parkeerterrein Pelmolenpad is met ingang van maandag 07 augustus afgesloten om ruimte te maken voor de salonwagens van de kermisexploitanten.

Op een gedeelte van het parkeerterrein Noorderveemarkt kan men met uitzondering van zondag 20 augustus (na 17.00 uur) en maandag 21 augustus (betaald) parkeren.

De volgende straten zijn van 7 t/m 23 augustus geheel of gedeeltelijk afgesloten: Dal, Gedempte Turfhaven, Gouw, Kerkplein, Kerkstraat, Nieuwland-Oost, Nieuwstraat, gedeelte Breed, en Spoorstraat. 

Het parkeerterrein Vale Hen is van 07 (gedeelteijk) t/m 23 augustus afgesloten.

De Roode Steen is ook dit jaar tijdens de openingsuren van de kermis afgesloten voor het verkeer.

Breed en Achterom zijn van 07 t/m 22 augustus afgesloten voor grote voertuigen.

Eén rijstrook van de Hoge Vest, aan de zijde van het parkeerterrein Vale Hen, wordt zo nodig op 7, 8, 9, en 10 augustus afgesloten ten behoeve van het lossen van de pakwagens. Het verkeer wordt dan geregeld door verkeersregelaars.

Vanaf zaterdag 12 t/m maandag 21 augustus is er een extra parkeermogelijkheid op de Westerdijk tussen de Lambert Meliszweg en de Hulk. Daartoe wordt eenrichtingsverkeer ingesteld. Verkeer op de Westerdijk is dan uitsluitend mogelijk vanaf de Vale Hen in de richting van De Hulk/Venneweg. Er komen afzettingen ter hoogte van de Westersingel en de Hulk. Omleidingen staan aangegeven.

Op zondag 20 augustus is het Doelenplein niet beschikbaar als parkeerterrein in verband de jaarlijkse barbecue van Showband Hoorn.

Extra verkeersmaatregelen tijdens de vuurwerkavond

Op de vuurwerkavond (vrijdag 18 augustus) zijn de Hoge Vest, de Westerdijk (ter hoogte van de Hulk en in de binnenstad), de Wijdesteeg en het Achterom van 20.00 tot circa 23.00 uur afgesloten voor het verkeer.

Extra verkeersmaatregelen op Lappendag

Op Lappendag (maandag 21 augustus):

  • zijn de Veemarkt westzijde, de Noorderveemarkt (inclusief het parkeerterrein), de  

         Wijdesteeg en de Achterstraat  afgesloten voor het verkeer.

  • is de Westerdijk ter hoogte van het Breed tussen 12.00 en 14.30 uur afgesloten voor

         voertuigen, uitgezonderd aanwonenden en bestemmingsverkeer. 

Binnenstadsbewoners kunnen op vertoon van hun parkeervergunning de afgesloten gebieden inrijden. Ook eigenaren van boten krijgen toegang. De enige uitzondering is de Westerdijk: de Westerdijk richting haven is vanaf het Breed tussen 14.30 en 18.00 uur voor alle verkeer afgesloten.