Naar content

Boek kermis Hoorn

Stap op en laat je wegen door Arie van Zoonen


(550 jr Hoornse kermis 1996)

Boek kermis Hoorn

“In oirconde dese brieve ende onsen segel hieran gehangen gegeven opten VIden Dach in maerte anno 1446”, zo eindigt Filips de Goede, graaf van Holland en Zeeland, heer van Friesland en hertog van Bourgondie, zijn beslissing om de inwoners van Hoorn toestemming te verlenen een markt te houden, drie dagen voor en drie dagen na 10 augustus, de dag van Sint Laurens. De schout van Hoorn en alle baljuws, schouten, officieren en dienaren wordt verzocht daar waar het nodig is, bekendheid te geven aan de nieuwe markt.

Niemand zal toen gedacht hebben dat deze markt zou uitgroeien tot de in West-Friesland, maar ook daarbuiten, vermaarde Hoornse kermis.

Dit boek maakt de ontwikkeling van markt tot kermis duidelijk. Het verhaal begint chronologisch. In acht hoofdstukken wordt beschreven hoe het tussen 1446 en 1996 met de kermis verliep.

In zes thematische onderdelen gaat de auteur daarna in op de geschiedenis van de Lappendag, op het verzet in de 19de en 20ste eeuw, op de rol van de overheid, op de invloed van de technische vooruitgang op attracties, op enkele “kermisdiversiteiten”, en op de betekenis van de kermis.

Na het besluit eindigt het boek met overzichten van het kermisterrein (1560, 1896, 1596, 1996, en de indeling van de attracties op de kermis van 1996), uitgebreide aantekeningen, een jaartallenlijst, een paragraafs-gewijze verantwoording en een lijst van geraadpleegde literatuur.

Met de 240 zwart-wit illustraties en de 16 kleurenpagina’s is een aantrekkelijk lees-, kijk- en naslagwerk ontstaan over een belangrijk fenomeen in de sociaal-culturele en zelfs politieke historie van Hoorn.

Het boek is misschien nog verkrijgbaar bij;

Vereniging Oud Hoorn
Oost-Indisch Pakhuis
Onder de Boompjes 22 (vlakbij het kermisterrein)
1621 GG Hoorn
Tel.: 0229 – 27 35 70 E-mail: info@oudhoorn.nl

Openingstijden:


Dinsdag en donderdag: 10.00 uur – 16.00 uur
Zaterdag: 10.00 uur – 14.00 uur