Naar content

Programma (voorlopig)

Zaterdag 10 augustus: opening
Opening bij schouwburg ’t Park.
Zoals altijd spectaculair. Wat het precies is houden we nog even geheim!

Zondag 11 augustus: kermis-mis
De kermis-mis met Bernhard van Welzenes – pastoor van de binnenvaart, circus en kermis is om 11.00 uur. Zoals gebruikelijk op de autoscooter aan de Gedempte Turfhaven. Na de mis is er een samenzijn in de poffertjeskraam op het Dal.

Maandag 12 augustus: ouderenmiddag en roze maandag
Op ouderenmiddag kunnen bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen met hun vrijwilligers poffertjes eten en een gezellig rondje over de kermis maken. De Hoornse zanger E.J. Fillee treedt op bij de poffertjeskraam van de familie Van Meetelen op het Dal. Het feest begint om 13.00 uur.
’s Avonds vindt op de Dubbele Buurt ‘Roze maandag’ plaats.

Dinsdag 13 augustus: ‘prikkelarme kermis
Knipperende lampjes, harde muziek en snelle bewegingen zijn allemaal prikkels en obstakels die het voor sommige mensen onmogelijk maken om naar de kermis te gaan. Daarom wordt op dinsdag 13 augustus tussen 12.00 en 16.00 uur voor de zevende keer een ‘prikkelarme kermis’ georganiseerd. Zo kunnen mensen met autisme, epilepsie, ADHD, een lichtverstandelijke beperking of hoog gevoeligheid ook van de Kermis genieten. Kermisexploitanten zorgen er zo veel mogelijk voor dat de lampjes zo min mogelijk knipperen, de attracties niet op volle snelheid draaien en de volumes minder hard zijn.

Woensdag 14 augustus: familiedag en vrouwenavond
Familiedag met vanaf 12.00 uur: gratis schminken op meerdere locaties.
Diverse TV/strip karakters veroveren de binnenstad samen.
Voor de kinderattracties bedraagt de entree tussen 12.00 en 19.00 uur €1,50 en voor het meeste grootvermaak €2,50. ’s Avonds is het speciaal voor de vrouwen: vrouwenavond!

Vrijdag 16 augustus: Vuurwerkavond
We gaan weer knallen met het mooiste kermisvuurwerk van Nederland! Vrijdagavond vanaf 22.00 uur aan de Westerdijk.

Maandag 19 augustus: Lappendag
Op deze dag staan op het Grote Noord, het Kleine Noord, de Noorderveemarkt, een deel van de Veemarkt 250 kramen en vele standwerkers. Om 06.00 uur start het koopjesjagen in de winkels en bij de kramen. Om 15.00 uur sluit de Lappendagmarkt. Vanaf 09.00 uur openen de kroegen. Van 18.00 uur tot 21.00 uur wordt er geen alcohol geschonken.